ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
18บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

                       

ประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ นับถือพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่โดยคิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๙๙  และศาสนาอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ  ๐.๑

วัดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ จำนวน   ๑๑   แห่ง ได้แก่

            -วัดธาตุสุนทร   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑  บ้านยางคำ ตำบลยางคำ  อำเภอโพนทราย       

            -วัดเวฬุวนาราม  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  บ้านขี้เหล็ก  ตำบลยางคำ  อำเภอโพนทราย 

            -วัดสมบูรณ์สุนทราราม  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓  บ้านเหล่าข้าว  ตำบลยางคำ  อำเภอโพนทราย 

            -วัดเวฬุวันเนรมิต   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  บ้านดอนสำราญตำบลยางคำ  อำเภอโพนทราย

            -วัดนิรมิตวิปัสสนาราม  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  บ้านท่างาม ตำบลยางคำ   อำเภอโพนทราย

            -วัดป่ามุจรินทร์   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖  บ้านดอนจิก  ตำบลยางคำ  อำเภอโพนทราย

            -วัดบ้านดอนไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗  บ้านดอนไร่ ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย

            -วัดหนองกู่ราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘  บ้านหนองฝั่งแดง  ตำบลยางคำ  อำเภอโพนทราย

            -วัดกู่คันธนาม   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙  บ้านกู่คันธนาม  ตำบลยางคำ  อำเภอโพนทราย

            -วัดป่าบ้านดอนหม่วย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านดอนหม่วย  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย

            -วัดหนองซำรัตนโกสินทร์    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐ บ้านหนองซำ  ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย

            -สำนักปฏิบัติธรรมอุทยานพุทธสถานโพธิ์อุดม  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗  บ้านดอนไร่  ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย

 

 

 

ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
ผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
นายสายสมุทร สหุนิล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
นางสาววราภรณ์ บุญภูงา
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 56 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 มิถุนายน 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.147.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,406,984

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สาส์นจากปลัด อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กองทุนประกันสุขภาพ
สายตรงผู้บริหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สายด่วนฉุกเฉิน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban@yangkam.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.