ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
18บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     ข้อมูลผู้บริหาร 

ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร  


นายสายสมุทร สหุนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
โทรศัพท์ : 085-4628275


นายสังเวียน ขำเนตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
โทรศัพท์ : 092-3828792


นายบุญเลิศ หอมกลิ่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
โทรศัพท์ : 0910493715


นายพูลสมัย สมอาษา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
โทรศัพท์ : 0641784286


นางสาววราภรณ์ บุญภูงา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
โทรศัพท์ : 0970763004


นายชาตรี ศรีคำมี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
โทรศัพท์ : 0864887922


นางสาวมยุรีย์ ยางงาม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0807668562


นายชาตรี ศรีคำมี
รองปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 086-4887922


นายจิตรภาณุ ศร่ีสุขกาญจน์
ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 0882594375
ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
ผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
นายสายสมุทร สหุนิล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
นางสาววราภรณ์ บุญภูงา
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 56 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 มิถุนายน 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.147.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,406,922

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สาส์นจากปลัด อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กองทุนประกันสุขภาพ
สายตรงผู้บริหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สายด่วนฉุกเฉิน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban@yangkam.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.