ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
18บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     ทำเนียบสภา อบต. 

ทำเนียบสภา อบต.
ทำเนียบสภา อบต.  


นายจำรัส จันทร์เสนา
ประธานสภา
โทรศัพท์ : 088-5097374


นายถนอมศักดิ์ ขันธ์ใกล้
รองประธานสภา
โทรศัพท์ : 098-2353217


นายสมบัติ เกตุละคร
เลขานุการสภา
โทรศัพท์ : 086-0381661


นายอ๊อด เมือเมาลา
ส.อบต.ม.1
โทรศัพท์ : 090-3927326


นายพัทราวุธ พูลี
ส.อบต.ม.3
โทรศัพท์ : 098-2353217


นายดาว บุญแก้ว
ส.อบต.ม.6
โทรศัพท์ : 098-5313239


นางกุหลาบ คำด่าน
ส.อบต.ม.5
โทรศัพท์ : 098-1853605


นายสัว คำขันธ์
ส.อบต.ม.7
โทรศัพท์ : 095-8853294


นางบัวผัน ศรีไหม
ส.อบต.ม.8
โทรศัพท์ : 093-3328921


นางสาวรุ่งนภา คำนวนวัน
ส.อบต.ม.9
โทรศัพท์ : 081-0663895


นางณัชชา จำเริญ
ส.อบต.ม.3 ต.โพนทราย
โทรศัพท์ : 084-2970983


นายบุญช่วง ปินะการัง
ส.อบต.ม.5 ต.โพนทราย
โทรศัพท์ : 083-2456089


นางหุ่ง สังกะสี
ส.อบต.ม.10 ต. โพนทราย
โทรศัพท์ : 080-1899298
ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
ผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
นายสายสมุทร สหุนิล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
นางสาววราภรณ์ บุญภูงา
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 56 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 มิถุนายน 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.147.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,406,994

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สาส์นจากปลัด อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กองทุนประกันสุขภาพ
สายตรงผู้บริหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สายด่วนฉุกเฉิน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban@yangkam.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.