ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
18บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางสาววราภรณ์ บุญภูงา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
โทรศัพท์ : 097-0763004


นายชาตรี ศรีคำมี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
โทรศัพท์ : 086-4887922


นางสาวมยุรีย์ ยางงาม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ยางคำ
โทรศัพท์ : 080-7668562


นายอภิชัย ขันอาสา
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 084-7680200


นายสว่าง จงใจงาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 087-2546553


นางสาวกรรณิการ์ สร้อยเสนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 084-7969058


นางสาวกมลทิพย์ ข้อจัตุรัส
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
โทรศัพท์ : 094-4692897


นายวุฒิไกร ใจภักดี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 093-5576365


นายสมยศ กันหาจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 093-6085485


นางสาวพิสมร ละหว้า ชันนะสา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0804097210


นายเพียร สุขขารมณ์
พนักงานสูบน้ำ ลูกจ้างประจำ
โทรศัพท์ : 080-2271677


นายจรัญ โต๊ะสิงห์
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
โทรศัพท์ : 089-3983943


นางสาวกาญจนา ศรีคำภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 083-3476257


นางสาวอรวรรณ เพิ่มทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 095-2544388


นายธัญวลัย เพิ่มทอง
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 095-6694619


นายภูวนนท์ ปัดสาร
นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 097-9276492


นายศตพล เขื่อนทอง
พนักงานขับรถ
โทรศัพท์ : 098-1501900


นายฉลองยศ ทองหนา
พนักงานสูบน้ำ
โทรศัพท์ : 084-3588427


นายธนันธร ยงยุทธ
พนักงานสูบน้ำ
โทรศัพท์ : 062-5248239


นายวิรัตน์ วงศ์สาหร่าย
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 065-6422557


นางสาวปุณฑาริกา บุญเต็ม
ผู้ช่วยนักวิเคระห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 082-3630455


นายอำนวย แก้วศรีวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
โทรศัพท์ : 095-7372529


นายปรีชา ศรีมนตรี
ภารโรง
โทรศัพท์ : 084-9007326


นายพนัส ศรีคำภา
ผช.พนักงานสูบนำ้
โทรศัพท์ : 0611121844
ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
ผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
นายสายสมุทร สหุนิล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
นางสาววราภรณ์ บุญภูงา
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 56 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 มิถุนายน 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.147.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,406,977

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สาส์นจากปลัด อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กองทุนประกันสุขภาพ
สายตรงผู้บริหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สายด่วนฉุกเฉิน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban@yangkam.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.