ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นายชาตรี ศรีคำมี
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
โทรศัพท์ : 086-4887922


นางสำเภา วงบุดดา
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 083-3124579


นางสาวมัลลิกา โนนยะโส
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0982065532


นายมานพ ดรสิทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 095-8695441


นางศิริยากรณ์ ศรีเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 093-3374040


นางจิรวรรณ เขื่อนทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 093-0525668


นายวัฒนา พลสิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 093-3571194


นางสาวสุพัตรา จันทร์หอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 086-3959302
ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
สาส์นจากนายก

นายสายสมุทร สหุนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง
085-4628275

นางสาววราภรณ์  บุญภูงา   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
097-0763004
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 มกราคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.232.179.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,367,849

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สาส์นจากปลัด อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
กองทุนประกันสุขภาพ
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
HACKED BY MR MINATO
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban@yangkam.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.