ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  


นายจิตรภาณุ ศรีสุขกาญจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางนงนุช นาคพิมาย
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางสาวนารี ยงยุทธ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางสาวนัยนา ดีพลงาม
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางสาวมินตรา น้อยบุดดี
ผช.นักวิชาการศึกษา


นายทวีศักดิ์ สาทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวทัศนีย์ จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นางสาวสุรีรัตน์ ศรสุระ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวราตรี บุญจันทร์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพรสิน ทวีสินธ์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางสาวชลิตา เพิ่มทอง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจตุพร พะลัง
จ้างเหมาบริการ ผช.ผู้ดูแลเด็ก


นายพีระพัฒน์ ยงยุทธ
ยามรักษาความปลอดภัย


นายสังเวียน เพิ่มทอง
ยามรักษาความปลอดภัย
ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
สาส์นจากนายก

นายสายสมุทร สหุนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง
085-4628275

นางสาววราภรณ์  บุญภูงา   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
097-0763004
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 มกราคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.232.179.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,367,818

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สาส์นจากปลัด อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
กองทุนประกันสุขภาพ
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
HACKED BY MR MINATO
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban@yangkam.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.