ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ.2566
20 กันยายน 2565  โครงการสภาเด็กและเยาวชนร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตามฮอยฮีตสิบสอง  ครองสิบสี่่  งบประมาณ พ.ศ.2565  (เดือนแปด - บุญเข้าพรรษา)
8 กันยายน  2565  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ  รุ่นที่  5/2565  ครั้งที่  3
10 สิงหาคม  2565  โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 /2565  ครั้งที่  2
15 สิงหาคม  2565  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำสมัยสามัญสมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 /2565
รายงานการวันที่ 11 สิงหาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดเวฬุวนาราม หมู่ที่2 บ้านขี้เหล็ก ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
 24 มิถุนายน  2565  ประุุชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/2565  ครั้งที่  2/2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2565  วันที่  20  มิถุนายน 2565
กิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี  พ.ศ.2565
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2565  ครั้งที่  2

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป
ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
สาส์นจากนายก

นายสายสมุทร สหุนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง
085-4628275

นางสาววราภรณ์  บุญภูงา   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
097-0763004
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 มกราคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.232.179.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,367,819

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สาส์นจากปลัด อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
กองทุนประกันสุขภาพ
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
HACKED BY MR MINATO
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban@yangkam.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.