ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
18บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
     หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลยางคำ ปี งบประมาณ 2566เปิดอ่าน
     การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเปิดอ่าน
     การพัฒนาบุคคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี ประมาณ พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานสังกัด อบต.ยางคำเปิดอ่าน
     ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประกาศมาตรฐานทังไปเกียวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นงินเดื่อนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศมาตรฐาานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓เปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล อบต.ยางคำเปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริาหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่ตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ.๒๕๖๒เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การพันฒนาบุคลากร อบต.ยางคำเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติงานของพนักงาน อบต.ยางคำเปิดอ่าน
ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
ผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
นายสายสมุทร สหุนิล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
นางสาววราภรณ์ บุญภูงา
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 56 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 มิถุนายน 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.147.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,406,983

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สาส์นจากปลัด อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กองทุนประกันสุขภาพ
สายตรงผู้บริหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สายด่วนฉุกเฉิน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban@yangkam.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.