ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ  
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม        

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ได้จัดการประชุมชี้แจงเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ในวันที่ 24  มกราคม  2565     ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ผู้บริหาร หน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานครูและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ จำนวน 22 คน โดยนายสายสมุทร  สหุนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ได้เป็นประธานในพิธีและร่วมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลยางคำ เพื่อเป็นหลักหรือแนวทางปฏิบัติให้พนักงานองค์การส่วนตำบลยางคำยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของคนในองค์กร โดยการรับฟังบรรยายชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเป็นองค์การที่ทันสมัยในสายตาประชาชน ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน


ไฟล์ประกอบ 


ประกาศโดย : นางสาวอรวรรณ เพิ่มทอง
วันที่ประกาศ : 2022-03-15

ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
สาส์นจากนายก

นายสายสมุทร สหุนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง
085-4628275

นางสาววราภรณ์  บุญภูงา   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
097-0763004
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 มกราคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.232.179.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,367,805

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สาส์นจากปลัด อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
กองทุนประกันสุขภาพ
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
HACKED BY MR MINATO
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban@yangkam.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.