ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
18บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ  
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม        

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ได้จัดการประชุมชี้แจงเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ในวันที่ 24  มกราคม  2565     ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ผู้บริหาร หน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานครูและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ จำนวน 22 คน โดยนายสายสมุทร  สหุนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ได้เป็นประธานในพิธีและร่วมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลยางคำ เพื่อเป็นหลักหรือแนวทางปฏิบัติให้พนักงานองค์การส่วนตำบลยางคำยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของคนในองค์กร โดยการรับฟังบรรยายชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเป็นองค์การที่ทันสมัยในสายตาประชาชน ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน


ไฟล์ประกอบ 


ประกาศโดย : นางสาวอรวรรณ เพิ่มทอง
วันที่ประกาศ : 2022-03-15

ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
ผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
นายสายสมุทร สหุนิล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
นางสาววราภรณ์ บุญภูงา
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 56 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 มิถุนายน 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.147.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,406,926

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สาส์นจากปลัด อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กองทุนประกันสุขภาพ
สายตรงผู้บริหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สายด่วนฉุกเฉิน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban@yangkam.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.