ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
18บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบสภา อบต.
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ข้อมูลผู้บริหาร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
ข้อมูลการติดต่อ
โครงสร้างองค์กร
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่ อบต.ยางคำ
ระบบเศรษฐกิจของตำบล
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
วิสัยทัศน์ vision
ประวัติความเป็นมา
รายงานการประชุมสภา พ.ศ. ๒๕๖๕
รายงานการประชุมสภา พ.ศ. ๒๕๖๖
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
08แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
09รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
14การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
15ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
16ความกว้าหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
19รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
22การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
24ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
35 รายงานการการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบาย No Gift policy และ 32การสร้างวัฒนธรรมNo Gift policy ปี 66
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
28รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
20ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
21การขับเคลื่อนจริยธรรม
25การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
26ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift policy
27การสร้างวัฒนธรรม No Gift policy
29รายงานการรับทรัพย์สิน
18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน
18บริการออนไลน์ E ServiceService
ยื่นคำขอน้ำอุปโภค - บริโภค
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
อบต.ในเครือข่าย
หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานผล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
เมนูทางขวา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำงคำ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567
ข้อบัญญัติ กำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 66-70 ทบทวนครั้งที่ 1
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
Facebookอบต.ยางคำ
google
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
สาธารณสุขร้อยเอ็ด
สภ.โพนทราย
โรงพยาบาลโพนทราย
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่นร้อยเอ็ด
ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
สาส์นจากผู้บริหาร

นายสายสมุทร สหุนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
0854628275
ผู้บริหาร

นางสาววราภรณ์ บุญภูงา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
097-0763004
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.222.104.206
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,742,939

การให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบสอบถาม
บริการออนไลน์
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กองทุนประกันสุขภาพ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
สายด่วนฉุกเฉิน
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban_06451303@dla.go.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.