ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
18บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบสภา อบต.
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ข้อมูลผู้บริหาร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
ข้อมูลการติดต่อ
โครงสร้างองค์กร
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่ อบต.ยางคำ
ระบบเศรษฐกิจของตำบล
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
วิสัยทัศน์ vision
ประวัติความเป็นมา
รายงานการประชุมสภา
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
06กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11แผนดำเนินงานประจำปี
12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
24การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
31นโยบาย No Gift policy และ 32การสร้างวัฒนธรรมNo Gift policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
30การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
40การขับเคลื่อนจริยธรรม
23นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน
18บริการออนไลน์ E ServiceService
ยื่นคำขอน้ำอุปโภค - บริโภค
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
อบต.ในเครือข่าย
หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานผล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
เมนูทางขวา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำงคำ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
Facebookอบต.ยางคำ
google
สาธารณสุขร้อยเอ็ด
สภ.โพนทราย
โรงพยาบาลโพนทราย
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่นร้อยเอ็ด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
ผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
นายสายสมุทร สหุนิล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
นางสาววราภรณ์ บุญภูงา
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 56 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 มิถุนายน 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.147.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,406,942

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สาส์นจากปลัด อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กองทุนประกันสุขภาพ
สายตรงผู้บริหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สายด่วนฉุกเฉิน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban@yangkam.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.